رژه بی نظم نور

            بر پلک چشمان بسته ی اهل خانه

                                              آماده باش می زند

                    -بی حضور جنبشی-

                ***
آتش

     -زندانی چراغ-

                در عطش است به آغوش کشیدن دفتر را

                               و پچ پچ کاغذها با هم

                                               به جایی نمی رسد

             رنگ از ترس سفیدشان را

                                  جنبش بیهوده ی قلم هم

                                                 به تمامی بر نمی گرداند

احسان محبی

/ 1 نظر / 11 بازدید
...

یک کمپانی معروف برای کسب درآمد اینترنتی: http://tiny.cc/Az7ez[لبخند]