پیمانکار آمریکایی، مکزیکی، ایرانی ! ...

تعمیر و نگهداری از کاخ سفید بصورت یک مناقصه مطرح شد.
یک پیمانکار آمریکایی، یک مکزیکی و یک ایرانی در این مناقصه شرکت کردند.

پیمانکار آمریکایی پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی خود را 900 دلار اعلام کرد.
مسؤل کاخ سفید دلیل قیمت گذاری اش را پرسید و وی در پاسخ گفت:
400 دلار بابت تهیه مواد اولیه + 400 دلار بابت هزینه های کارگران و ... + 100 دلار استفاده بنده.

پیمانکار مکزیکی هم پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی خود را 700 دلار اعلام کرد.
300 دلار بابت تهیه مواد اولیه + 300 دلار بابت هزینه های کارگران و ... + 100 دلار استفاده بنده.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
اما نوبت به پیمانکار ایرانی که رسید بدون محاسبه و بازدید از محل به سمت مسؤل کاح سفید رفت
و در گوشش گفت: قیمت پیشنهادی من 2700 دلار است!!!
مسؤل کاخ سفید با عصبانیت گفت: تو دیوانه شدی، چرا 2700 دلار؟!!!!!
پیمانکار ایرانی در کمال خونسردی در گوشش گفت: آرام باش ...
..
1000 دلار برای تو ...... و 1000 برای من ....... و انجام کار هم با پیمانکار مکزیکی.
و پیمانکار ایرانی در مناقصه پیروز شد !!!!

/ 21 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تنها(غزال)

ایییییییییییییییییییییی دردی بزنه بهت حسین خو تو که هیچ قدمی جلو نذاشتی... خو تو اونجایی هیچ کاری نتونستی بکنی... من از بروجرد برات چه... بخورم...؟ همشهریه؟؟؟؟؟ اسمش جالب بود

تنها(غزال)

حسین پسوورد وبم:sharona بیا ببین به این حسین چی بگم؟ بیا نظرات رو بخون...

تنها(غزال)

حسییییییییییییییییییییییییییییییین. بابا بیا دیگه چقدر لفتش دادی این دفه.... داری چی میکنی؟؟؟؟؟؟؟ رفتی ناهار؟؟؟؟؟؟ خو یه کلمه بگو....

تنها(غزال)

دیوونم کردی دیگه بگو... حسین دارم میمیرم از فضولی... ای خدا منو بکش از دست این... میگم شما پسرا عادت دارین حرص آدمو در بیارین نگو نه...

سارا

سلام!!خیلی جالب بود! ممنون خبرم کردی[چشمک]

حسین محبی

سلام بعلت سو استفاده فرصلت طلبان زرین دشت از عکس آن پست حذف گردید موفق باشی حسین عزیز