همزیستی برای زنده ماندن !!!! ...


در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
خارپشتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند
ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند ولی تصمیم گرفتند
ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع از سرما یخ زده می مردند

ازاین رو مجبور بودند برگزینند: یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسلشان از روی زمین محو گردد.

دریافتند که باز گردند و گردهم آیند.
آموختند که با زخم های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک با کسی بوجود می آید کنار بیایند
و زندگی کنند چون گرمای وجود آنها مهمتراست و این چنین توانستند زنده بمانند

درس اخلاقی تاریخ
بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه
آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنان را تحسین نماید

/ 4 نظر / 16 بازدید
تنهای غریب

سلام دوست عزیز با پست جدید آپم[گل] خدایا ! ما فقط تو را می خواهیم ، بی هیچ کم و بیش . بی هیچ کم .چون کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند . بی هیچ بیش .چون ، بیش از تو چیست ؟ هیچ نیست. تو ما را کفایتی ! که خود فرموده ای : ألیس الله بکاف عبده آیا خدا برای بنده اش کافی نیست !؟

نیــــــــــDJـــــــاز

احسنت [دست]

بی نهایت

با سلام.لینک شما بزودی حذف خواهد شد. چون من هر چه نظر می گذارم که و شما را دعوت می کنم به وبلاگم با مطالب به روز شده شما هیچ گونه توجهی نمی کنید و برای وبلاگ من کمتری ارزشی قائل نیستید. لطفا لینک مرا هم حذف کنید.

پاییز

هیچکس حیرانیم را حس نکرد لحظه ویرانیم را حس نکرد در تمام لحظه هایم هیچکس خلوت پنهانیم را حس نکرد آنکه سامان غزلهایم از اوست بی سر و سامانیم را حس نکرد آسمان غم گرفته هیچ وقت برکه طوفانیم را حس نکرد