بهار

باز آمد نوگل خندان و شد فصل بهار              با طراوت شد نسیم و نم نم و لیل و نهار
باز آمد شور و شوق عید و گلها باز باز           در درون کوچه ها عشق و صفا و نای ساز
روی سیم برق جا دارد پرستوی سیاه            آن بساط مرغکان و قمریان افتد به راه
با خودش همراه دارد عید نوروز قشنگ          بوی گلهای رز و یاس و گلهای هفت رنگ
بر سر نرگس نشیند زنبر مشکین دو شاخ      تا برد شهد عسل با شور و شوق خود به کاخ
باز آمد آن بهار تازه و خوش آب و طیب            کودکان هستند شاد و نقل پر هم در دو جیب
گرچه اینجا سال نو با فصل دوم فرق نیست     از همان اول درون خانه ها هم برق نیست
باز این حال و هوای عید و این نام وطن          چون نسیم و باد,آرامش دهد این جان و تن

عارف سلکی

/ 1 نظر / 11 بازدید
امین کدیور

انصافا"شعر قشنگی بود مثه صداش!!!!!!موفق باشی شاعر جوون