پنجره ی زرین دشت

خدایا ، تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم ، یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده

تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
13 پست
رضاشاه
1 پست
24//9//76
1 پست
لبخند
1 پست
سال_1390
1 پست
استخدام
1 پست
ماهیگیری
1 پست
تگزاس
1 پست
خارپشت
1 پست
زاهد
1 پست
پادشاه
1 پست
طمع
1 پست
شهید
1 پست
سکه
1 پست
آزمایش
1 پست
شغل
1 پست
فردوسی
1 پست
تکنولو}ی
1 پست
تصاویر
1 پست
2010
1 پست
معلم
1 پست
سعدی
1 پست
موعظه
1 پست
کشیش
1 پست
روماتیسم
1 پست
قورباغه
1 پست
یارانه
1 پست
منقل_لول
1 پست
شیخ
1 پست
روایت
1 پست
گرگ_پیر
1 پست
تحقیق
1 پست
خیریه
1 پست
وکیل
1 پست
قاضی
1 پست
i_love_u
1 پست
شب
1 پست
نامرد
1 پست
شهر_من
1 پست
ایرانی
1 پست
پیمانکار
1 پست
پول
1 پست
دزد
1 پست
اسلحه
1 پست
اعدام
1 پست
جنایتکار
1 پست
کلیسا
1 پست
مملکت
1 پست
جهان_سوم
1 پست
کریسمس
1 پست
عروسک
1 پست
بابانوئل
1 پست
زید_بازی
1 پست
امامزاده
1 پست
گله
1 پست
سیاست
1 پست
تروریست
1 پست
زن
1 پست
گریه
1 پست
زندان
1 پست
شوهر
1 پست
نقاشی
1 پست
جذاب
1 پست
کتاب
1 پست
خاطره
1 پست
آدما
1 پست
دسته
1 پست
آزادی
1 پست
اتحاد
1 پست
جنبش
2 پست
همراهی
1 پست
نوروز
1 پست
سیگار
1 پست
بیمار
1 پست
خفته
1 پست
امشب
1 پست
شیرین
1 پست
بیابان
1 پست
نگاه
1 پست
باقی
1 پست
تبر
1 پست
اثر
1 پست
تنبلی
1 پست
خدا
1 پست
دادرس
1 پست
حرف_نو
1 پست
گم_کرده
1 پست
باران
1 پست
پچ_پچ
1 پست
رژه
1 پست
ادبیات
1 پست
شعر
1 پست
زرین_دشت
1 پست